De les

Het begin van de les

De les begint met zitten (op de hielen) in een rechte rij naast elkaar. Op deze manier probeer je tot rust te komen en de overgang te maken van je gewone dag naar de aikidoles. De positie waarin we zitten heet "seiza". De rug is recht, het hoofd rechtop, ons hele lichaam ontspannen, de ademhaling kalm vanuit de buik en de ogen half open of gesloten.

Na het zitten buigt iedereen naar de kamiza als uiting van respect voor de geest van het aikido. In onze dojo is de kamiza een kalligrafie met de tekens ai-ki-do samen met het portret van Morihei Ueshiba, de stichter van het aikido. Daarna buigen leraar en leerlingen naar elkaar als teken van wederzijds respect.

Aikido vereist concentratie, oplettendheid, coördinatievermogen, soepelheid, ontspanning en beheersing van de ademhaling. Al deze dingen komen in de voorbereiding aan de orde.

Het kan soms even duren voordat je begrijpt of voelt waar een oefening goed voor is, ook verandert de betekenis van de oefeningen vaak naarmate je ze langer doet.

De sfeer

Belangrijker dan de formele etiquette is de mentaliteit waarmee we aikido beoefenen. Aikido ziet er sierlijk uit maar in principe kunnen alle technieken letsel veroorzaken en dat is in de dojo nooit onze bedoeling. Het is belangrijk om op jezelf gericht te blijven en je niet bezig te houden met de fouten van je partner. Daarom kent aikido geen wedstrijden.

Op de mat werken we met elkaar in een sfeer van samenwerking, niet van competitie. Doordat wedstrijden ontbreken kan iedereen aikido beoefenen, jong en oud, mannen en vrouwen, licht en zwaar, stijf en lenig, zolang je maar rekening houdt met elkaars mogelijkheden.

Essentieel is dat je aikido met plezier beoefent. Goed aikido ziet er gemakkelijk uit, je komt je eigen problemen pas tegen bij het oefenen. Het perfectioneren van je techniek vormt de uitdaging en zolang je regelmatig traint zal je vooruitgang blijven maken.

De technieken

In het begin duizelt het mensen wel eens, maar het aantal basistechnieken in aikido is beperkt. Aikido kent circa vijf controletechnieken en een stuk of acht werptechnieken. Het wordt gecompliceerd doordat er variaties mogelijk zijn op alle technieken en technieken met elkaar gecombineerd kunnen worden. Een ontspannen uitvoering van de technieken is belangrijk.

Op den duur ontdek je meer en meer de achterliggende principes van de technieken en ga je aikido ervaren als een samenhangend geheel in plaats van een verzameling van losse technieken.

De belangrijkste basisprincipes in aikido zijn:

kokyu (ademkracht)
shisei (correcte houding)
zanshin (voortdurende alertheid)
ma-ai (juiste afstand)
taisabaki (lichaamsverplaatsing)

Etiquette

Aikido komt voort uit de traditionele Japanse krijgskunsten en dit toont zich onder andere in de etiquette. De etiquette is belangrijk uit het oogpunt van veiligheid op de mat, het respect voor anderen en het vasthouden van de concentratie.

De oorsprong

Geschiedenis

In het bujitsu staat de effectiviteit van de technieken voorop: het gaat erom in een gevecht te winnen. Hierbij kan de tegenstander zijn leven verliezen of letsel oplopen. Bij budo, waar ook aikido toe behoort, staat het overwinnen van de tegenstander niet langer centraal. Bij budo is de echte tegenstander jezelf, je beoefent budo met als doel om van jezelf een beter mens te maken. Aikido is dus in de eerste plaats een weg tot persoonlijke ontplooiing. Aikido kan daarom eigenlijk geen sport genoemd worden. Er zijn ook geen wedstrijden in aikido.

Het gebruik van wapens maakt onderdeel uit van alle traditionele Japanse scholen, Morihei Ueshiba heeft zich met name verdiept in zwaardvechten en speervechten; daarom wordt er in aikido met boken (houten oefenzwaard) en jo (stok/speer) geoefend.

Reeds gedurende zijn leven zijn verschillende leerlingen van Morihei Ueshiba hun eigen weg gegaan en hebben hun eigen scholen en stijlen gesticht met verschillende namen (ki-aikido, tomiki-aikido, tendo-ryu-aikido, yoshinkai-aikido, aiki-budo, etc.).
O'Sensei

Aikido is het levenswerk van één man, Morihei Ueshiba (1883 -1969), ook wel O'Sensei (grote leraar) genoemd. Hij heeft verschillende traditionele Japanse krijgskunsten bestudeerd en op een gegeven moment werd hij aanhanger van een bijzondere sekte (Omoto-kyo) binnen de traditionele Japanse religie, het Shintoïsme. De combinatie van zijn beheersing van krijgskunsten en zijn spirituele inzichten hebben hem geleid tot de creatie van aikido.

Het Doel

Betekenis

De 3 Japanse karakters die samen het woord ai-ki-do vormen, betekenen het volgende:

Ai = Harmonie, eenheid, liefde.
Ki = Energie, (levens)kracht.
Do = De weg, de studie, de manier.

Een mogelijke vertaling van aikido zou dus kunnen zijn: de weg om tot harmonie met energie (bijvoorbeeld van een tegenstander) te komen. Voor Morihei Ueshiba was aikido een weg van liefde en harmonie met het universum.

De praktijk

In praktijk kan het accent in de doelstelling van aikidobeoefenaars uiteenlopen van zelfverdediging tot spirituele ontwikkeling. Dit toont de rijkdom van aikido, het is als een boom met veel verschillende vruchten. Om aikido effectief als zelfverdediging te kunnen gebruiken zul je jaren lang stevig moeten trainen. Paradoxaal is dat hoe bekwamer je bent als aikidoka hoe kleiner de kans is dat je in een gevecht terecht zult komen. Ook degenen die spirituele ontwikkeling nastreven zullen ervaren dat ook deze weg gepaard gaat met flinke fysieke inspanningen. Aikido is geen makkelijke weg.

Door te investeren in aikido krijg je veel terug, wat het je zal opleveren laat zich niet voorspellen en kan voor iedereen verschillen. Het is een veel omvattende weg van persoonlijke groei, in fysiek, mentaal, psychologisch en spiritueel opzicht.

Aikido moral code, by Seiichi Sugano

AIKIDO IS A WAY

THERE IS COMMITMENT AND THERE IS OBLIGATION

DO NOT ABUSE OR MISUSE THE ART OF AIKIDO

STUDY CAREFULLY, HONESTLY AND HUMBLY

RESPECT YOUR SENIORS

TAKE CARE OF YOUR JUNIORS